banner
Hạt giống cỏ Mombasa

Hạt giống cỏ Mombasa guinea

Tên khoa học:Panicum maximum cv. Mombasa
Xuất xứ:
Thái Lan
Năng suất: 20 - 40 tấn VCK/ha/năm
Protein thô: 8 -12% trên đất nghèo, 12 -16% trên đất tốt.
Thu hoạch: 40 - 45 ngày vào mùa mưa, 60 -70 ngày vào mùa khô.
Gieo trồng: 6 - 8Kg hạt/ha

Cách trồng:
Cỏ Ghinê có thể gieo từ hạt hoặc tái sinh bằng thân. Hạt giống cỏ Ghinê chỉ này mầm tốt nhất ở nhiệt độ 25-270C. Muốn nảy mầm tốt thì nên bảo quản trong điều kiện nhiệu độ thấp và khô ráo với thời gian ít nhất là 6 tháng. Lượng gieo của 1 ha từ 6 - 12kg/ha.

Chăm sóc và thu hoạch:

Sau khi trồng 15-20 ngày kiểm tra tỷ lệ sống, những chỗ không có mầm mọc thì trồng bổ sung.

Sau khi trồng 2 tháng chưa nên thả gia súc vào ngay. Tốt nhất là cắt chất xanh 2 lứa đầu, sau đó thực hiện chăn định kỳ, luân phiên. Sau mỗi lần chăm bón đạm với mức 30-50 kg urê/ha.

Hàng năm cắt dọn gốc già 1 lần. Số lần chăn thả trong năm đạt từ 8-10 lần. Mùa mưa chu kỳ tái sinh của cỏ thích hợp cho chăn thả từ 25-30 ngày. Mùa khô từ 40-45 ngày. Năng suất đồng cỏ chăn thả đạt từ 50-60 tấn/ha.

Bình luận