banner
Sản phẩm >> POLLACK-VU JOLLY JUSTUS-ET
POLLACK-VU JOLLY JUSTUS-ET

POLLACK-VU JOLLY JUSTUS-ET

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ
Tên đực giống POLLACK-VU JOLLY JUSTUS-ET
Số hiệu USA14005678
Số tai 14HO06364
Ngày sinh 12/03/2009
Năng xuất sữa 12,340 kg/chu kỳ
Xuất xứ Mỹ

 

Sản phẩm cùng loại