banner
Sản phẩm >> Congent Azuare
Congent Azuare

Congent Azuare

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ
Đực giống Congent Azuare
Số hiệu 01000000627884
Số tai UK160193102824
Ngày sinh 01/09/2004
Năng xuất sữa 11.503 kg/chu kỳ
Xuất xứ Vương Quốc Anh

 

Sản phẩm cùng loại