banner
Sản phẩm >> Dalbytop Supersonic
Dalbytop Supersonic

Dalbytop Supersonic

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ

Tên đực giống: 

Dalbytop Supersonic

Số tai: UK201364500533

Số hiệu đực giống (HB): 627826

Năng suất sữa: 11.214 kg/chu kỳ

Chất béo (Fat): 3,89%

Protein: 3,13%

Xuất xứ: Anh

Sản phẩm cùng loại