banner
Sản phẩm >> Cogent Easter
Cogent Easter

Cogent Easter

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ

Số tai: UK160135200896

Số hiệu đực giống: 624146

Năng suất sữa: 10.831 lít/chu kỳ

Chất béo (Fat): 3,88%

Protein: 3,30%

Xuất xứ: Vương Quốc Anh

Sản phẩm cùng loại