banner
Sản phẩm >> Red Six Mile Gland Slam 130Z
Red Six Mile Gland Slam 130Z

Red Six Mile Gland Slam 130Z

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ
Tên đực giống Red Six Mile Gland Slam 130Z
Số hiệu

0200AR20708

Số tai SIXM 30Z
Ngày sinh 27/02/2012
TL trưởng thành 691 kg
Xuất xứ Canada

 

Sản phẩm cùng loại