banner
Sản phẩm >> Red Brylor Big Wind 48W
 Red Brylor Big Wind 48W

Red Brylor Big Wind 48W

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ
Tên đực giống Red Brylor Big Wind 48W
Số hiệu 011AR03024
Số tai No Number
Ngày sinh 05/02/2009
TL trưởng thành 605 kg
Xuất xứ Canada

 

Sản phẩm cùng loại