banner
Sản phẩm >> Red Bieber Steakhouse Y165
Red Bieber Steakhouse Y165

Red Bieber Steakhouse Y165

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ
Tên đực giống Red Bieber Steakhouse Y165
Số hiệu 0200AR20801
Số tai IMP 165Y
Ngày sinh 10/03/2011
TL trưởng thành 632 kg
Xuất xứ Canada

 

Sản phẩm cùng loại