banner
Sản phẩm >> Yearsley Red Peril H090
Yearsley Red Peril H090

Yearsley Red Peril H090

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ
  •  Đực giống: Yearsley Red Peril
  •  Số tai: UK120988/700090
  •  Ngày sinh: 27-12-2008
  •  Khối lượng lúc 18 tháng tuổi: 850kg
  •  Xuất xứ: EU
Sản phẩm cùng loại