banner
Sản phẩm >> Wardle Donnie
Wardle Donnie

Wardle Donnie

Xuất xứ : Úc
Giá :
Liên hệ

- Xuất xứ: EU

- Tên đực giống: Wardle Donnie
 
- Giống: HF thuần
 
- Số hiệu: UK160779401479
 
- Tỷ lệ bê cái sinh ra: >90%
 
- Năng suất sữa: 11.190kg
 
- Chất béo: 3,89%
 
- Protein: 3,15%
Sản phẩm cùng loại